AVG verklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt.

Van Dijk De Hovenier kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Van Dijk De Hovenier, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Van Dijk De Hovenier verstrekt.

Van Dijk De Hovenier kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw rekeningnummer
- Uw IP-adres

Waarom Van Dijk De Hovenier gegevens nodig heeft.
Van Dijk De Hovenier verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Van Dijk De Hovenier uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang Van Dijk De Hovenier gegevens bewaart?
Van Dijk De Hovenier bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Van Dijk De Hovenier verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Van Dijk De Hovenier worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvragen en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden doorgaans gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Van Dijk De Hovenier gebruikt in voorkomend geval deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Van Dijk De Hovenier maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords advertenties van Van Dijk De Hovenier bij Google zoekresultaatpagina’s zouden kunnen zijn.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info{at}vandijkdehovenier.nl. Van Dijk De Hovenier zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Van Dijk De Hovenier neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Van Dijk De Hovenier maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Van Dijk De Hovenier verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Van Dijk De Hovenier op via info{at}vandijkdehovenier.nl